Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare oganizat în data de 23.01.2020

Serviciul Resurse Umane

Comisia de concurs

Nr.55/17.01.2020

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare oganizat în data de 23.01.2020  proba scrisă, pentru ocuparea unei funcții contractuale temporar vacante din cadrul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare.

Având în vedere prevederile art. 20 Regulamentul –cadru din 23 martie 2011 aprobat de Hotărârea nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
Consilier juridic debutant
 

1.

 

Podina Ioana Florina

 

 

Admis

 

 

2.

 

Stoica Ioana Maria

 

Admis

 

 

3.

 

Weisenbacher Beatrice

 

Admis

 

Proba scrisă va avea loc în data de 23.01.2020, ora 10.00, la biroul Clubului Sportiv Minaur din incinta Sălii Sporturilor ‘Lascăr Pană”.

 

Afişat astăzi  17.01.2020, ora 16:00 , la biroul CS Minaur din incinta Salii Sporturilor “Lascăr Pană”.   

Secretarul comisiei de concurs,

Barle Alina Sinziana