Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere

Serviciul Resurse Umane

Comisia de concurs

 Nr.1865/02.12.2019

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare oganizat în data de 12.12.2019  proba scrisă, pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante din cadrul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare

Având în vedere prevederile art. 20 Regulamentul –cadru din 23 martie 2011 aprobat de Hotărârea nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
Consilier organizator competitii debutant
1. Hecico Mihaela Admis  

 Proba scrisă va avea loc în data de 12.12.2019, ora 10.00, la biroul Clubului Sportiv Minaur din incinta Sălii Sporturilor ‘Lascăr Pană”.

 

Afişat astăzi  ……………………., ora …………………, la biroul CS Minaur din incinta Salii Sporturilor “Lascăr Pană”. 

 

Secretarul comisiei de concurs,

Barle Alina Sinziana