Rezultatul probei de interviu din data de 14.10.2019, pentru ocuparea unei functii contractuale din cadrul CS Minaur

Clubul Sportiv Minaur

Rezultatul probei de interviu din data

 De 14.10.2019  pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante din cadrul

Clubului Sportiv Minaur Baia Mare

 

În conformitate cu prevederile Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei de interviu:

Nr

crt.

Numele şi

prenumele candidatului

Punctaj

probă

Rezultatul

probei

Consilier achizitii publice gradul I
1. Bârle Alina Sînziana 92,00 puncte Admis

 

Conform art. 29 alin.(3) sunt declaraţi admişi la interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Conform art. 31  din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi de nota obţinută, pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, respectiv până la data de 15.10.2019, ora 12,00 la biroul Clubului Sportiv Minaur din incinta Sălii Sporturilor “Lascăr Pană”.

 

Afişat astăzi,14.10.2019  la ora 12,00, la biroul Clubului Sportiv Minaur din incinta Sălii Sporturilor “Lascăr Pană”.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:

Membrii:

 

Secretar de comisie: