Rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat în datele de 12 și 16 decembrie

Clubul Sportiv Minaur

Nr.  1888 /19.12.2019

Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat în data de 12.12.2019 proba scrisă și în data de 16.12.2019 proba de interviu

 pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în cadrul Clubului

                                                           Sportiv Minaur Baia Mare

 

Conform prevederilor Regulamentului –cadru din 23 martie 2011 aprobat de Hotărârea nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, comisia de concurs comunică rezultatele finale ale concursului :

 

Nr

crt.

Numele şi

prenumele candidatului

Punctaj

Probă

Scrisă

Punctaj

    interviu

 

Punctaj

final

Rezultatul

final

Consilier organizator competitii debutant
1. Hecico Mihaela 76,00 puncte 92,00 puncte 84,00 puncte Admis

 

Afişat astăzi, 19.12.2019 la ora 12,00  la biroul Clubului Sportiv Minaur din incinta Sălii Sporturilor”Lascăr Pană”.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:

Membrii: