Rezultate proba scrisă concurs organizat în data de 08.10.2019, în vederea ocupării unei funcții contractuale vacante în cadrul CS Minaur. Anunț privind data susținerii probei de interviu în vederea ocupării unei funcții contractuale vacante în cadrul CS Minaur.

Clubul Sportiv Minaur Baia Mare

Comisia de concurs

 

Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data

 de 08.10.2019, pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante din cadrul

Clubului Sportiv Minaur

În conformitate cu prevederile Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:

Nr

crt.

Numele şi

prenumele candidatului

Punctaj

probă

Rezultatul

probei

Consilier achizitii publice gradul I 1 post
1. Bârle Alina Sînziana 53,5 puncte Admis
2. Cînța Călin-Gabriel 19,66 puncte Respins
Conform art. 28 alin. (3) lit. b) din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Conform art. 31 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi de nota obţinută, pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, respectiv până la data de 10.10.2019, ora 12,00 la Clubul Sportiv Minaur, Bd. Unirii nr. 14A.

 

Afişat astăzi, 09.10.2019  la ora 12,00 , la Clubul Sportiv Minaur.

 

Preşedinte:  ______________

Membrii: _____________________

______________________

 

Secretar:  __________________

 

Clubul Sportiv Minaur Baia Mare

 

ANUNŢ

Privind data susţinerii probei de interviu a concursului organizat în data de 08.10.2019 proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii contractuale  vacante de consilier achizitii publice gradul I din cadrul Clubului Sportiv Minaur

Proba de interviu la concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii contractuale vacante din cadrul Clubului Sportiv Minaur va fi susţinută în data

De 14.10.2019 de la ora 10,00  la Clubul Sportiv Minaur, Bd. Unirii nr. 14 A

Afişat astăzi, 09.10.2019 la ora 12.00, la Clubul Sportv Minaur.