Rezultat selecție dosare concurs organizat în data de 08.10.2019 de către CS Minaur

Serviciul Resurse Umane

Comisia de concurs

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare oganizat în data de 08.10.2019  proba scrisă, pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante din cadrul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare

Având în vedere prevederile art. 20 Regulamentul –cadru din 23 martie 2011 aprobat de Hotărârea nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
Consilier achizitii publice gradul I
1. Cînța Călin Admis  

2. Bîrle Alina Sînziana Amis

 

 Proba scrisă va avea loc în data de 08.10.2019, ora 10.00, la biroul Clubului Sportiv Minaur din incinta Sălii Sporturilor ‘Lascăr Pană”.

Afişat astăzi  ……………………., ora …………………, la biroul CS Minaur din incinta Salii Sporturilor “Lascăr Pană”.  

Secretarul comisiei de concurs,