Lista cuprinzând rezultatele finale obținute de candidați la concursul organizat în data de 13.09.2018

Rezultate finale