Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 29.06.2020

Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 29.06.2020, pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante din cadrul Clubului Sportiv Minaur

În conformitate cu prevederile Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:

Nr

crt.

Numele şi

prenumele candidatului

Punctaj

probă

Rezultatul

probei

Consilier organizator competitii debutant 1 post
1. Hotea Camelia 85,00 Admis
Conform art. 28 alin. (3) lit. b) din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

 

Conform art. 31 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi de nota obţinută, pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, respectiv până la data de 30.06.2020, ora 13,00 la Clubul Sportiv Minaur, Bd. Unirii nr. 14A.

 

Afişat astăzi, 29.06.2020  la ora 13:00 , la Clubul Sportiv Minaur.

 

Preşedinte: Muresan Raluca ______________

Membrii:    Muntean Maria _____________________

Ardelean Andrada ______________________

 

Secretar: Barle Alinna __________________