Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 12 decembrie 2019

Clubul Sportiv Minaur Baia Mare

Comisia de concurs

 

Nr.1876/12.12.2019

 

Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data

 de 12.12.2019, pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante din cadrul

Clubului Sportiv Minaur

În conformitate cu prevederile Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:

Nr

crt.

Numele şi

prenumele candidatului

Punctaj

probă

Rezultatul

probei

Consilier organizator competitii debutant 1 post
1. Hecico Mihaela 76,00 Admis
Conform art. 28 alin. (3) lit. b) din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

 

Conform art. 31 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi de nota obţinută, pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, respectiv până la data de 13.13.2019, ora 12,00 la Clubul Sportiv Minaur, Bd. Unirii nr. 14A.

 

Afişat astăzi, 12.12.2019  la ora 12,00 , la Clubul Sportiv Minaur.

 

Preşedinte: Muresan Raluca ______________

Membrii:    Muntean Maria _____________________

Ardelean Andrada ______________________

 

Secretar: Barle Alinna __________________