Rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat în data de 29 iunie

Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat în data de 29.06.2020 proba scrisă și în data de 02.07.2020  proba de interviu

 pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în cadrul Clubului

                                                           Sportiv Minaur Baia Mare

 

Conform prevederilor Regulamentului –cadru din 23 martie 2011 aprobat de Hotărârea nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, comisia de concurs comunică rezultatele finale ale concursului :

 

Nr

crt.

Numele şi

prenumele candidatului

Punctaj

Probă

Scrisă

Punctaj

    interviu

 

Punctaj

final

Rezultatul

final

Consilier organizator competitii debutant
1. Hotea Camelia 85,00 puncte 100,00 puncte 92,50 puncte Admis

 

 

Afişat astăzi, 02.07.2020 la ora 13,00  la biroul Clubului Sportiv Minaur din incinta Sălii Sporturilor”Lascăr Pană”.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:

Muresan Raluca

 

Membrii:

Ardelean Andrada

Muntean Maria

 

Secretar de comisie:

Barle Alina