Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat în 23 și 30 ianuarie

Clubul Sportiv Minaur

Nr.  151/30.01.2020

Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat în data de 23.01.2020 proba scrisă și în data de 30.01.2020 proba de interviu

 pentru ocuparea unei funcții contractuale temporar vacante în cadrul Clubului

                                                           Sportiv Minaur Baia Mare

 

Conform prevederilor Regulamentului –cadru din 23 martie 2011 aprobat de Hotărârea nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, comisia de concurs comunică rezultatele finale ale concursului :

 

Nr

crt.

Numele şi

prenumele candidatului

Punctaj

Probă

Scrisă

Punctaj

    interviu

 

Punctaj

final

Rezultatul

final

Consilier juridic debutant
1. Stoica Ioana Maria 75,50 puncte 92,00 puncte 83,75 puncte Admis

Afişat astăzi, 30.01.2020 la ora 16:00  la biroul Clubului Sportiv Minaur din incinta Sălii Sporturilor”Lascăr Pană”.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:

Membrii:

Secretar de comisie: